Piątek, 24 maja 2019, godz. 16:02
2013-09-06
Informacja o wyborze Podwykonawcy

Dnia 04.09.2013r w Biurze Projektu „Akademia kunsztu dekarskiego w województwie podkarpackim” odbyła się weryfikacja i ocena ofert dotyczących organizacji i realizacji szkoleń zawodowych „Dekarz“ zakończonych państwowym egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem powszechnie uznawanego świadectwa czeladniczego potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu oraz posiadania kompetencji dekarza-czeladnika w ramach projektu „Akademia kunsztu dekarskiego w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-18-285/12-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Uprzejmie informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrana została oferta złożona przez:

Firmę 2000 Sp. z o. o., ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu ofertowym.

Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry