Piątek, 30 paźdiernika 2020, godz. 18:30

Projekt: „Wdrożenie innowacyjnego Systemu Współpracy Partnerskiej dla Branży Consultingowej "Consulting B2B"


   

EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich Bartosz Podraza, Euro Trade od stycznia 2014r. do czerwca 2015r. realizował projekt: „Wdrożenie innowacyjnego Systemu Współpracy Partnerskiej dla Branży Consultingowej "Consulting B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

System "Consulting B2B" umożliwił automatyzację wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich oraz współpracujących podmiotów partnerskich zarówno z Polski, jak i zagranicy.
Dzięki zrealizowanemu projektowi wdrożenia systemu B2B w planach rozwojowych
EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich jest zwiększenie grona stałych partnerów biznesowych, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz świadczenie usług na rynkach unijnych i poza unijnych.

Obecnie System "Consulting B2B" obsługuje 6 procesów biznesowych realizowanych przez EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich we współpracy z partnerami biznesowymi.

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 

Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry