Piątek, 30 paźdiernika 2020, godz. 17:09

Do kogo adresowany jest projekt


Usługa pilotażowa świadczona w ramach projektu jest dostępna dla przedsiębiorstw MŚP (firm zatrudniających mniej niż 100 pracowników), które w ciągu ostatnich 3 lat nie korzystały z finansowania zwrotnego na realizację przedsięwzięć gospodarczych (z wyłączeniem kredytów konsumpcyjnych i kredytów w rachunku bieżącym).
W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano udzielenie wsparcia 35 Klientom z terenu województwa podkarpackiego prowadzącym działalność gospodarczą w branżach kluczowych dla regionu, tj. przemysł elektromaszynowy (w tym lotniczy), informatyczny, farmaceutyczny, chemiczny, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz usługi turystyczne i logistyczne*. Każdemu Klientowi zostanie udzielone wsparcie w postaci doradztwa w procesie uzyskania finansowania przedsięwzięcia gospodarczego, doradztwa przy jego realizacji zgodnie z umową o finansowanie oraz (opcjonalnie) szkolenia.
*- w razie konieczności obsłużony zostanie także każdy inny Klient spoza województwa/ww. branż, pod warunkiem uzyskania akceptacji PARP.
Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry