Piątek, 30 paźdiernika 2020, godz. 16:32
Audyt wzorniczy obejmuje:
 1. Analiza wzornicza firmy oraz jej otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, modelu biznesowego, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej.
 2. Zdefiniowanie i charakterystyka klientów i konkurentów oraz kluczowych dla firmy trendów rynkowych.
 3. Analiza potrzeb firmy w zakresie zarządzania wzornictwem oraz analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego firmy.
 4. Strategia wzornicza - raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający:
  • ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,
  • ogólny opis otoczenia Zamawiającego w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych, ) określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;
  • ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie Zamawiającego oraz jej potencjału w tym zakresie;
  • zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie Zamawiającego;
  • rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla Zamawiającego
Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry