Piątek, 30 paźdiernika 2020, godz. 17:07
2008-01-18
Dotacje dla przedsiębiorstw z PROW 2007-2013
Od 2008 roku Przedsiębiorcy prowadzący lub podejmujący działalność gospodarczą na terenach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców ....
2008-01-16
Dotacje dla przedsiębiorstw z RPO WP 2007-2013
W trzecim kwartale 2008 roku mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły składać wnioski o bezpośrednie dotacje inwestycyjne ...
2007-11-06
Dotacje dla gospodarstw rolnych
Podmioty posiadające gospodarstwa rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych mogą ubiegać się dotację na inwestycje związane z prowadzoną działalnością rolniczą z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” ...
1  «««  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 
Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry