Wtorek, 31 marca 2020, godz. 15:40
2009-12-17
Dodatkowe informacje dot. naboru wniosków w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna - Schemat B, Schemat C i Schemat E
Gmina może złożyć 2 wnioski o dofinansowanie w ramach Schematu B – Drogi powiatowe i 1 wniosek w ramach Schematu C – Drogi gminne, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna RPO WP.
2009-12-15
Nabór wniosków w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna - Schemat B, Schemat C oraz Schemat E
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
2009-12-11
Wybór projektów do dofinansowania w ramach Działania 5.2 schemat B RPO WP 2007-2013.
8 grudnia 2009 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej 43 wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.2 schemat B RPO WP 2007-2013.
2009-12-08
Do 15 grudnia wydłużony został termin na złożenie programów operacyjnych przez uznane organizacje producentów owoców i warzyw
Uznane organizacje producentów owoców i warzyw, mają czas do 15 grudnia 2009 r. na złożenie dyrektorowi właściwego oddziału regionalnego ARiMR programu operacyjnego, którego realizacja ma się rozpocząć od 1 stycznia 2010 r.
2009-12-04
Nabór wniosków z działania 226 w ramach PROW 2007-2013
16 grudnia 2009r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach działania 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
1  «««  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  »»»  19
Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry