Wtorek, 31 marca 2020, godz. 14:15
2010-01-26
Nabór wniosków do Poddziałania 3.3.2 PO IG w roku 2010
Nabór wniosków w ramach Działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP” Poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
2010-01-20
Nabór wniosków do poddziałania 5.4.1 PO IG w roku 2010
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.
2010-01-07
Nabór wniosków w ramach działania 2.2, działania 5.2 oraz osipriorytetowej III Społeczeństwo informacyjne
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków z działania: 2.2 Infrastruktura energetyczna, 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia oraz oś priorytetową III Społeczeństwo informacyjne
2009-12-29
Korzystne dla „młodych rolników” zmiany w przepisach dotyczących przyznawania premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania
Rolnik, któremu została przyznana pomoc na „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, lecz nie została wypłacona, może ponownie złożyć wniosek o jej przyznanie.
2009-12-22
Stan Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - 15 grudnia 2009r.
Od początku wdrażania RPO WP ogłoszono łącznie 31 konkursów wniosków w 6 osiach priorytetowych. W ramach przeprowadzonych naborów złożono 2 406 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 3 441,29 mln PLN.
1  «««  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  »»»  19
Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry