Piątek, 30 paźdiernika 2020, godz. 18:00
2014-05-06
Ogłoszenie o wyborze

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

Dostawa innowacyjnego Systemu Współpracy Partnerskiej dla Branży Consultingowej „Consulting B2B” klasy B2B (Licencja), w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. "Wdrożenie innowacyjnego Systemu Współpracy Partnerskiej dla Branży Consultingowej "Consulting B2B" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-18-152/13-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Zamawiający -

EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich Bartosz Podraza Euro Trade, informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności, dot. dostawy innowacyjnego Systemu Współpracy Partnerskiej dla Branży Consultingowej „Consulting B2B” klasy B2B (Licencja), w ramach Projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego Systemu Współpracy Partnerskiej dla Branży Consultingowej "Consulting B2B” wybrano dostawcę firmę REAL.COM ŁUKASZ DZIARNOWSKI, ul. Marcina Filipa 58/4, 35-323 Rzeszów za całkowitą cenę realizacji zamówienia 911 000,00 zł netto.

 

Oferta złożona przez firmę REAL.COM ŁUKASZ DZIARNOWSKI została uznana za najkorzystniejszą spośród ofert spełniających wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, w tym warunki udziału w postępowaniu przewidziane dla Wykonawców, zgodnie z przyjętymi kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym z dnia 24 kwietnia 2014r.

 

Informacje o złożonych ofertach oraz przyznanych punktach:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Ocena końcowa oferty

w oparciu

o wszystkie kryteria

Oferta nr 1

 

Intelligent Business Software Solutions Limited 6, Chalkidikis Street, 1st Floor

Office Suit 1

7101 Aradippou, Larnaca, Cyprus

 

99,13 pkt.

Oferta nr 2

REAL.COM Łukasz Dziarnowski
 ul. Marcina Filipa 58/4
35-323 Rzeszów

 

100 pkt.

Oferta nr 3

 

OPTeam S.A.

Tajęcina 113

36-002 Jasionka

 

96,30 pkt.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry