Piątek, 30 paźdiernika 2020, godz. 17:38
2013-07-30
OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

w ramach Projektu „Kosztorysant budowlany - poziom podstawowy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dzień dobry,

 

W związku z realizacją przez EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich Bartosz Podraza Projektu „Kosztorysant budowlany - poziom podstawowy" na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-18-177/12-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorców, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostało przeprowadzone postępowanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w ramach przedmiotowego projektu.

 

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrana została oferta firmy REAL.COM Łukasz Dziarnowski z siedzibą w Rzeszowie, ul. M. Filipa 58/4, 35-323 Rzeszów.

 

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu ofertowym.

 

Z poważaniem,

Monika Czech-Dudek - Koordynator Projektu „Kosztorysant budowlany - poziom podstawowy”

Biuro Projektu
Al. Piłsudskiego 40, lok. 12
35-001 Rzeszów
Tel. 501 943 250
e-mail:
kosztorysantpodkarpackie@onet.eu

EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich
ul. Anny Jagiellonki 14/1
35-623 Rzeszów
Tel. 017 857 71 00 wew.25
Fax: 017 852 99 01

Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry