Piątek, 30 paźdiernika 2020, godz. 16:54
2012-03-05
Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich Bartosz Podraza z siedzibą w Rzeszowie, ul. Anny Jagiellonki 14/1, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację usługi promocji platformy internetowej powstałej w ramach projektu pn. „Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej w celu świadczenia zaawansowanych e-usług w obszarze funduszy unijnych”, realizowanego przez EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich Bartosz Podraza, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.1 „Wspieranie działalności w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności. Kod CPV 79341000-6 Usługi reklamowe. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert.

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Wzór Formularza ofertowego

Zaproszenie do składania ofert

Wzór formularza ofertowego

Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry