Wtorek, 31 marca 2020, godz. 14:51
2011-04-20
Zaproszenie do złożenia oferty

Mam przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych  „Techniki stawiania ścian działowych k-g, wykończenia ścian i sufitów” oraz „Techniki kładzenia tynków ozdobnych” na potrzeby realizowanego przez EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich Bartosz Podraza projektu pn. „Nowoczesne technologie prac wykończeniowych w budownictwie – profesjonalne szkolenia kluczem do sukcesu w branży budowlanej”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

       Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z następującymi załącznikami:

       * Załącznik nr 1 - Formularz „Oferty na realizacje usług szkoleniowych „Techniki stawiania ścian działowych k-g, wykończenia ścian i sufitów” oraz „Techniki kładzenia tynków ozdobnych” w ramach projektu „Nowoczesne technologie prac wykończeniowych w budownictwie – profesjonalne szkolenia kluczem do sukcesu w branży budowlanej”,

       * Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,·      

* Regulamin stosowania zasady konkurencyjności w projekcie „Nowoczesne technologie prac wykończeniowych w budownictwie – profesjonalne szkolenia kluczem do sukcesu w branży budowlanej”.Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Regulamin stosowania zasady konkurencyjności

Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry