Piątek, 30 paźdiernika 2020, godz. 16:52
2012-01-18
Zaproszenie do składania ofert
Mam przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych z tematyki:
  •     MODUŁ I - Skuteczny marketing usług turystycznych (1dzień)
  •     MODUŁ II – Negocjacje z dostawcami i klientami (1dzień)
  •     MODUŁ III - Obsługa klienta (1 dzień)
  •     MODUŁ IV – Aspekty prawne w funkcjonowaniu firm w branży turystycznej (1 dzień)
  •     MODUŁ V – Aspekty księgowe w funkcjonowaniu firm w branży turystycznej (2 dni)
  •     MODUŁ VI – Prawa konsumenta w branży turystycznej (1dzień)
na potrzeby realizowanego przez EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich Bartosz Podraza projektu, pt. „Szkolenia dla branży turystycznej województwa dolnośląskiego szansą rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej” nr WND-POKL.08.01.01-02-147/11. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.
Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z następującymi załącznikami:
- Załącznik nr 1 - „Oferta na organizację i realizację 7-dniowego cyklu szkoleń, tj. szkoleń z zakresu: „Skuteczny marketing usług turystycznych”, „Negocjacje z dostawcami i klientami”, „Obsługa klienta”, „Aspekty prawne w funkcjonowaniu firm w branży turystycznej”, „Aspekty księgowe w funkcjonowaniu firm w branży turystycznej”, „Prawa konsumenta w branży turystycznej” w ramach projektu pt. „Szkolenia dla branży turystycznej województwa dolnośląskiego szansą rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej”,
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych między oferentem, a zamawiającym.
 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry