Wtorek, 31 marca 2020, godz. 14:02
2011-12-06
Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY POIG
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

jako Instytucja Wdrażająca, działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r.
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
(Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.)
oraz na podstawie § 6 ust. 8 Regulaminu przeprowadzania konkursu

informuje, że z dniem 7 grudnia 2011 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
ogłoszony 2 listopada 2011 r.

Wnioski złożone do BGK po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wartość premii technologicznej w projektach, które wpłynęły do BGK w odpowiedzi na ogłoszony konkurs osiągnęła poziom 90% dostępnej alokacji.


Alokacja na działanie 4.3 na lata 2007-2013 wynosi 336 149 568 EUR.

Alokacja w naborze ogłoszonym 2 listopada 2011 r. wynosi 250 000 000 PLN.


Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
tel: +48 22 522 94 10
fax: +48 22 522 91 94
e-mail:

Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry