Wtorek, 31 marca 2020, godz. 15:38
2011-11-02
Komunikat Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja

Komunikat Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja w sprawie naboru wniosków w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" finansowanego z PROW 2007 - 2013

 

Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz. 1444 z późniejszymi zmianami), informuję, że zapotrzebowanie na środki, wynikające z 11 wniosków o przyznanie pomocy finansowej złożonych do 31 października 2011 r. w skali kraju wynosi 133 558 151,80 zł.

Limit środków przewidzianych na to działanie w 2011 r. wynosi 516 750 000 zł.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach niniejszego naboru upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych w 2011 r. wniosków osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia 2011 r.

Tomasz Kołodziej
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry