Wtorek, 31 marca 2020, godz. 14:37
2011-11-02
Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG - II konkurs 2011 roku

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

(Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.),

ogłasza konkurs projektów

w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl

w terminie: od 14 listopada 2011 r. do 16 grudnia 2011 r.,

w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

Więcej informacji na stronie internetowej: (PARP)

Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry