Wtorek, 31 marca 2020, godz. 14:06
2011-08-30
Nabór wniosków do działania 1.4 POIG - II runda w 2011 r.
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca
Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013
działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.)
ogłasza II w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów
w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl
w terminie: od 29 sierpnia do 30 września 2011 r.
a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.
Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry