Wtorek, 31 marca 2020, godz. 16:08
2011-07-04
Ułatwienia dla osób zakładających działalność gospodarczą - CEIDG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od 1 lipca 2011 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej m.in. w zakresie zakładania przez Internet działalności gospodarczej. Każdy, kto będzie chciał rozpocząć działalność gospodarczą, będzie mógł odtąd zarejestrować swoją firmę przez platformę internetową jednego dnia, posługując się formularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Przepływ danych między rejestrami urzędów będzie odbywał się automatycznie, a podane informacje zostaną poddane natychmiastowej weryfikacji.

Wypełnianie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) może odbywać się w formie papierowej lub elektronicznej. Przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z formy elektronicznej przy rejestracji działalności, musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub zaufany profil – nową formę autoryzacji, dostępną od 1 czerwca 2011 r. w urzędach wojewódzkich, urzędach skarbowych oraz wybranych oddziałach ZUS. Na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl można skorzystać z wygodnej funkcjonalności kreatora „krok po kroku”. Podczas uzupełniania wniosku system teleinformatyczny CEIDG podpowiada właściwe pola i wskazuje ewentualne błędy. Więcej informacji o CEIDG znajduje się na stronie internetowej MG pod adresem: www.firma.gov.pl

Do 31 grudnia br. dane o funkcjonujących już przedsiębiorcach (aktywnych i zawieszonych) przenoszone będą z ewidencji gmin do CEIDG. Z dniem przeniesienia danych wójt, burmistrz, czy prezydent miasta przestanie więc być organem ewidencyjnym dla danego przedsiębiorcy.

W przypadku pytań dotyczących rejestracji firm w oparciu o nowe regulacje oraz obsługi formularzy CEIDG zapraszamy do korzystania z usług informacyjnych, nadzorowanej przez PARP, sieci 110 Punktów Konsultacyjnych KSU na terenie całego kraju. Ich adresy znajdują się pod linkiem (http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/bezplatne_porady/lista_pk?first=Y). PK KSU będą również zachęcać klientów – przedsiębiorców do sprawdzenia i aktualizacji swoich danych w bazach gminnych w celu uniknięcia błędów i braków danych podczas ich migracji z tych baz do CEIDG.

Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry