Wtorek, 31 marca 2020, godz. 15:41
2011-07-15
Asysta w prowadzeniu działalności
W prowadzeniu firmy zwykle najtrudniejsze są pierwsze miesiące. Często też mikro i małe firmy mają kłopoty związane z bieżącą działalnością i nie wiedzą gdzie mogą zwrócić się o pomoc czy  poradę. Celem kolejnej usługi pilotażowej  doradztwa- asysty realizowanej przez PARP jest pomoc firmom w pierwszych okresach prowadzenia działalności, jak również firmom z dłuższym stażem na rynku.

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej przeznaczona jest dla przedsiębiorców bez względu na wielkość w jakiej prowadzi działalność gospodarczą. Będzie to usługa częściowo odpłatna (całkowity koszt dla przedsiębiorcy to maks. 120 zł), składająca się z dwóch zasadniczych etapów.

Etap I - diagnoza potrzeb biznesowych – to identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, szczególnie w pierwszych 6 miesiącach. Identyfikacja ta polegać będzie na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazaniu metod rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb.

Etap II to wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w etapie I potrzeb, zgodnie z ustaloną ścieżką postępowania.

Po przeprowadzonej diagnozie potrzeb biznesowych, zostanie podpisana umowa z klientem na świadczenie usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W ramach realizacji usługi, analizie poddane zostaną następujące obszary działalności firmy:
•    spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (wywiązywanie się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego);
•    marketing przedsiębiorstwa (przygotowanie strategii marketingowej, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na  pozycję strategiczną firmy itp.);
•    organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności itp.);
•    finanse przedsiębiorstwa (opracowanie kosztorysu przedsięwzięcia, zarządzanie kapitałem obrotowym, pozyskiwanie źródeł finansowania, postępowanie w przypadku zagrożenia „zatorem płatniczym”, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank itd.).


Po etapie pilotażowym, jeśli usługa zainteresuje przedsiębiorców, będzie mogła być  świadczona jako kolejna usługa systemowa Krajowego Systemu Usług przez Punkty Konsultacyjne KSU.

Lista ośrodków świadczących usługę Asysty:

Dolny Śląsk
1.    Agencja Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S.A., Nowa Ruda,   
2.    Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Wrocław,

Kujawsko-pomorskie
3.     Izba Przemysłowo-Handlowa, Toruń,   
4.    Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz,   
5.    Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, Toruń,
   
Lubelskie
6.    Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, Puławy,
   
Lubuskie
7.    Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, Gorzów Wlkp., 
 
Łódzkie
8.    Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź,

Małopolska
9.    Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Kraków,   
10.    Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Kraków, 
 
Mazowsze
11.    Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego, Ciechanów,
  
Opolskie
12.    Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”, Opole,
   
Podkarpacie
13.    Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Przemyśl,
  
Śląsk
14.    Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Jaworzno,   
15.    Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., Żory,
16.    Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Bielsko-Biała,
17.    Regionalna Izba Gospodarcza, Katowice,
18.    AT. GROUP Spółka Akcyjna, Krupski Młyn
 
Wielkopolska
19.    Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Konin,   
20.    Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań,   
21.    Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o., Poznań,
22.    METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp z o.o., Poznań,
23.    Turecka Izba Gospodarcza, Turek
Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry