Wtorek, 31 marca 2020, godz. 14:40
2011-06-10
Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2011 - II runda

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

(Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.),

ogłasza konkursu projektów w ramach
Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

Więcej informacji na stronie internetowej: PARP

Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry