Wtorek, 31 marca 2020, godz. 14:32
2011-05-10
Komunikat Prezesa ARiMR

Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 20, poz. 119 z późniejszymi zmianami), informuję, że zapotrzebowanie na środki, wynikające z 16 664 wniosków o pomoc finansową złożonych do 6 maja br. w skali kraju wynosi 90 442 630  zł.

Limit środków przewidzianych na to działanie w całym okresie wdrażania PROW 2007 - 2013 wynosi 80 mln euro.

Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry