Wtorek, 31 marca 2020, godz. 15:26
2011-04-19
Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG - rok 2011

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

(Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.),

ogłasza konkurs projektów

w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/20816

Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry