Wtorek, 31 marca 2020, godz. 14:57
2011-04-29
Spotkania informacyjne dla zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 PO IG.
W związku z ogłoszonym 18 kwietnia 2011 r. konkursem w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) PARP przeznaczyła dodatkowe środki dla RIF na organizację szesnastu spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 PO IG.
Spotkanie dla zainteresowanych wnioskodawców z województwa podkarpackiego odbędzie się w dniu 6 maja 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej - Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, sala 209.
Podczas spotkania omówione zostaną przede wszystkim zagadnienia dotyczące prawidłowej metodologii przygotowania projektu w zakresie wskaźników produktu i rezultatu, modelu biznesowego projektu oraz zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami zidentyfikowanej grupy odbiorców oraz kwalifikowalność wydatków w projekcie.
Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry