Wtorek, 31 marca 2020, godz. 14:44
2011-03-15
Komunikat ws. zwiększenia alokacji na konkurs nr POKL/2.1.2/2010/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 24 lutego 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 11 marca 2011 r. Instytucja Pośrednicząca dla II Priorytetu PO KL wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji środków dostępnych w konkursie nr POKL/2.1.2/2010/S o kwotę 8 859 070,99 PLN. W związku z powyższym ostateczna wartość alokacji środków dostępnych w ramach konkursu wynosi 30 859 070,99 PLN.

Zgodnie z treścią powyższego komunikatu, wnioski o dofinansowanie znajdujące się na liście rezerwowej rekomendowanych projektów w ramach ww. konkursu otrzymają dofinansowanie i zostaną skierowane do negocjacji.

Do Projektodawców, którzy otrzymują dofinansowanie w wyniku zwiększenia alokacji środków na konkurs, w dniu 14 marca 2011 r. zostaną wysłane pisma informujące o możliwości przystąpienia do negocjacji umów o dofinansowanie.

Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry